Kariera

Úvodní stranaKariéra › PED – změna postupu při dotazování na stav podání


PED – změna postupu při dotazování na stav podání

15.09.2022


Dovolte mi Vás informovat, že v programu Podání elektronických dat, verze 4.11.4, došlo ke změně funkcionality dotazu na stav podání výkazu v CSUIS. Již v programu nenajdete volbu na pravé tlačítko myši Dotaz na stav podání, ale musíte zvolit Aktualizace výsledků podání. Dle vyjádření programátora funkce nebyla efektivní.

„Dotaz na stav nebyla efektivní funkce, protože CSÚIS neumožňuje stažení výsledků pouze jednoho podání, ale pouze všech v inboxu. Po stažení a projití všech zpráv, byly zprávy týkající se ostatních podání (kromě vybraného) „zahozeny“. V „Aktualizaci výsledků podání“ – dle zadané Masky se stejně jako v „dotaz na stav“ stáhnou a projdou všechny zprávy a spárují se s odpovídajícím podáními, tedy nedojde k „zahození“ zbytečně stažených zpráv.“

A jak aktualizaci výsledků podání použít?
Jak jsem již psal - přes pravé tlačítko myši na řádku výkazu, nebo pomocí ikony vpravo nahoře (zelené kolečko s bílou šipkou). V nově otevřeném okně je předplněna maska datumu na aktuální den. Zde doporučuji změnit datum od na datum odeslání výkazu a kliknout na tlačítko Dle masky. Program v zadaném intervalu prohledá schránku inboxu a stáhne k jednotlivým výkazům hromadně výsledky. Bylo by i možné masku nezadávat a kliknout na tlačítko Vše. K stažení zpráv by také došlo, ale program by prohledával celou schránku inboxu, což nějakou chvíli trvá. Po provedení aktualizace se ještě zobrazí protokol s výsledky, kolik zpráv bylo stáhnuto. Tento protokol stačí, není nutné ho tisknout. Na dotaz Smazat vytvořený protokol? je možné zvolit Ano.


Fotky:


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.