Kariera

Úvodní stranaKariéra › Zkušenosti s moduly PAM a PER


Zkušenosti s moduly PAM a PER

27.11.2020


Zeptali jsme se našich zákazníků, jak probíhala implementace PAM a PER na jejich úřadě a jak se jim s moduly mezd a personalistiky pracuje nyní.

Dovolili jsme si oslovit Mgr. Zdenu Zahradníkovou z Obecního úřadu Libina, Leonu Krištofíkovou z Městského úřadu Moravský Beroun a Marii Novákovou z Obecního úřadu Světlá Hora.

Všem byly položeny stejné otázky:


Co Vás vedlo k nákupu PAM a PER?

NOVÁKOVÁ, Marie „V naší organizaci jsme používali starší verzi PAM, a jelikož jsme nechtěli pořizovat jiný program od jiné firmy, využili jsme  nabídku na pořízení  PAM GINIS“ 
KRIŠTOFÍKOVÁ, Leona „Náš dřívější program na mzdy byl už zastaralý a uvažovalo se o koupi nového.  Tím, že se tehdy naskytla možnost dotace na GINIS, zvolila se koupě modulu PAM a jiných modulů.“ 
ZAHRADNÍKOVÁ, Zdena „Zpracování mezd zajišťovala doposud  externí firma, což bylo hodně nepraktické. Jakýkoliv požadavek (např. běžné potvrzení příjmů) se řešilo přes telefon, bylo to zdlouhavé a komplikované.  Pořízením mzdového programu došlo v naší organizaci ke scelení problematiky personální a účetně  mzdové.“ 

Jak z vašeho pohledu probíhala implementace?

NOVÁKOVÁ, Marie „Zavádění se samozřejmě neobešlo bez malých potíží a vychytávání chyb, všechno ale bylo řešeno rychle a k naší spokojenosti. Proškolení k modulu bylo  řešeno osobně panem Tomášem Applem u nás na úřadě.“ 
KRIŠTOFÍKOVÁ, Leona „Bylo to náročné všechno to nastavení, ale s pomocí ASI s. r. o. se vše úspěšně zvládlo.“ 
ZAHRADNÍKOVÁ, Zdena „Implementace byla náročná, pořízení všech vstupních informací a dat je zásadní pro správné a plnohodnotné fungování programu. Probíhala ve dvou úrovních, jednak vkládání personálních údajů zaměstnanců jejich správné zařazení do pracovišť,  detaily pracovněprávních vztahů i platové podmínky a následně nastavení odpovídajících účetních kontací pro správné zaúčtování a promítnutí v dalších modulech Ginisu.  To se myslím že se nám,  v úzké spolupráci s paní účetní, podařilo docela dobře. Samozřejmě velkou a nezastupitelnou úlohu v tomto procesu jste měl i Vy pane Appl a pan Ferbínek.“ 

Jak se Vám pracuje v modulu PAM?

NOVÁKOVÁ, Marie „Ze začátku jsem sice trochu bojovala, ale dnes se mi s modulem pracuje dobře. Velká výhoda je, že data z PAM jsou propojena a přenášená i do ostatních modulů, např. UCR, BUC, FUC a nemusím tak „ručně“ zadávat například bankovní příkazy nebo účetní doklady. Vše se děje automaticky na několik kliknutí, čímž pro mě dochází k velké úspoře času.“ 
KRIŠTOFÍKOVÁ, Leona „S modulem jsem velice spokojená, je jednoduchý na ovládání a pochopení.“
ZAHRADNÍKOVÁ, Zdena „S odstupem času hodnotím docela neprakticky přechod na nový mzdový program v průběhu  kalendářního roku, to bychom , po zkušenostech (evidenční listy, ISP, roční vyúčtování daně  atd.), volili zcela jistě až od nového kalendářního roku. V programu pracuji od 07/2019 tzn. více jak rok a stále ještě nemám program a jeho možnosti do detailu „prozkoumané“. Měsíční zpracování mezd zvládám líp a líp (v případě potřeby oceňuji vaši asistenci na hotline. Oceňuji přímé výstupy na OSSZ a zdravotní pojišťovny (přihlášky, odhlášky, e-neschopenky i měsíční přehledy pojistného).“ 

Je pro Vás modul přehledný a srozumitelný ?  

NOVÁKOVÁ, Marie „Ano, modul je pro běžného uživatele  přehledný i srozumitelný.“ 
KRIŠTOFÍKOVÁ, Leona „Určitě ano.“

Co Vám v modulu chybí a co by jste chtěla vylepšit?

NOVÁKOVÁ, Marie „Momentálně mně nenapadá nic co by bylo potřeba vylepšit.“ 
KRIŠTOFÍKOVÁ, Leona „Ani nevím co v modulu chybí a co by se dalo vylepšit. Vše přichází postupně s požadavky nadřízených.“ 

Co by jste ještě k modulu PAM dodala?  

NOVÁKOVÁ, Marie „K modulu jsme si  pořídili  i e-neschopenky, můžeme tak hlášení o pracovní neschopnosti zaměstnanců stahovat z  OSSZ dávkou přímo z programu PAM. Zakoupili jsme také možnost zasílání e-výplatek zaměstnancům na jejich e-mailové adresy.“ 
KRIŠTOFÍKOVÁ, Leona „Dobře funguje  s modulem personalistiky.“ 
ZAHRADNÍKOVÁ, Zdena „Vzhledem k tomu, že personální a mzdová agenda je pouze jednou (nikoliv jedinou) oblastí v mé pracovní náplni,  tak jsem z časových důvodů  zcela jistě nepronikla do programu a všech  jeho možností , postupně přicházím na další sestavy a výstupy, které mi práci ulehčí.Je to moje první zkušenost, takže mi chybí možnost srovnání. Při práci s PAM (a obecně s moduly GINIS) se mi zdá „náročná orientace na obrazovce“ – spousta informací, malé písmo, hodně klikání.“ 

 

 

Fotky:


Autor:

Ing. Tomáš Appl

Produkt specialista, projekt manažer

Specialista, který Vám pomůže s efektivním zvládnutím GORDIC GINIS platformy v oblasti ekonomiky, mezd, personalistiky a řízení organizace.