Kariera

Úvodní stranaKariéra › Rekreační objekt


Rekreační objekt

06.03.2019


 Obec Janovice, místní část Rýmařova je 2 km sz. od Rýmařova, stavebně s Rýmařovem spolu s Edrovicemi spojena souvislou výstavbou. Rovnoběžně se silnicí z Rýmařova přes Edrovice do Janovic, která končí u zámku, vede státní silnice z Bruntálu přes Rýmařov do Šumperka a je z ní odbočka do Janovic a dále do Stříbrných Hor. Parkoviště před zámkem najdete vpravo asi po 150 m.

 

Ves Janovice, původně Janov, tvořila jednu obec spolu s Janušovem, kterým vede státní silnice do Šumperka. Poprvé se uvádí v r.1398 jako součást rabštejnského panství, které držel zástavou od markraběte Jošta Proček z Bouzova. Středisko panství, hrad Rabštejn, mimo jiné nejvýše položený hrad na Moravě(805 m) přestal vyhovovat novým požadavkům na pohodlné a reprezentační sídlo panství a byl také dosti stranou, tak nechal vletech 1520-1530 zástavní držitel panství postavit v Janovicích renesanční zámek, kolem kterého byly důležité hospodářské objekty. Petr ze Žerotína měl hlavní sídlo panství na zámku v Šumperku a v Janovicích býval jen občasným hostem, tak jako řada dalších majitelů panství , jeho synové,páni z Kunštátu, důlní podnikatel Marek Weiczinger a také bohatí důlní podnikatelé Ederové ze Štiavnice. Šimon Eder si postavil v Rýmařově panský dům. Poslední z rodu Ederů se po r.1578 usídlil na větším a honosnějším sídle v Sovinci. Trvale se v Janovicích usadil držitel rabštejnsko-janovického panství rod Hoffmannů z Grünbüchlu od r.1586.První dědičný pán panství Ferdinand Hoffmann na počátku 17.stol., prezident dvorské komory, byl většinou v Praze nebo Štyrsku. Postupující protireformace jej donutila usadit se do ústraní janovického panství. Z Prahy a Štyrska do Janovic přenesl svou jednu z největších soukromých knihoven té doby. Za nepřítomnosti majitelů řídil panství zámecký hejtman, který řídil i rozsáhlé železářské podniky, které byly jedny z největších na Moravě. Za Volfganga Bedřicha v r.1663 byl zámek upraven a rozšířen italským stavitelem Alexandrem Cannevalem v barokním stylu. V r.1678 přešlo janovické panství dědictvím do rukou pánů z Ditrichštejnů, kteří měli hlavní sídlo v Mikulově a většina majetku včetně knihovny, byla převezena na zámek v Mikulově. Zámek v Janovicích se stal jen dočasným panským sídlem, až v r.1721 získali panství sňatkem hrabata Harrachové. Harrachové byli znamenitými hospodáři, zejména hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach, který v 18.stol. rozšířil zdejší železářské podniky a přímo v Janovicích založil plátenickou manufakturu a papírnu a pustil se vletech 1763-65 i do opravy a rozšíření zámku o severní a západní křídlo. Erby stavitelů jsou na jižní straně severního křídla. Z držitelů panství byli hrabata Alfréd a František Arnošt Harrach vášniví cestovatelé a milovníci lovu, a jejich trofeje, výzbroj a sbírky nábytku a porcelánu se staly základem soukromého zámeckého muzea. Na sklonku 19. stol. zřídili Harrachové na místě vysušených bažin přírodně krajinářský park, známý jako severské arboretum. Poslední majitelkou byla dcera Františka Arnošta Harracha Anna Marie, která se provdala za Františka Zikmunda Rosty-Forgáche de Bárkócz, za kterých byla většina zařízení a sbírek odvezena mimo republiku. Po válce r.1945 jim byl zámek konfiskován a pozemkový fond jej přidělil KNV Olomouc pro archívní účely. Před zámeckými objekty stojí rozsáhlé budovy, které tvořily součást hospodářského areálu zámku- bývalý zámecký pivovar a budova ředitelství lesů. V rytířském sále v nejstarší části zámku je oddací síň Městského úřadu Rýmařov. Naproti zámku po levé straně silnice na Stříbrné Hory je Spitzerova vila z r.1929, která vznikla na objednávku jednoho z ředitelů Vítkovických železáren, podle návrhu grafika a malíře Františka Kyselky. Nyní vila slouží jako penzion Janovice. Po pánech z Janovic se jmenují i místní části Rýmařova- Edrovice a Harrachov.

https://www.turistika.cz/mista/janovice-u-rymarova/detail


Fotky:


Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz