Kariera

Úvodní stranaKariéra › Rozšíření GINIS registrů na Lanškrounsku


Rozšíření GINIS registrů na Lanškrounsku

30.08.2014


 Během srpna přibyly další obce na Lanškrounsku, které využívají registry systému GORDIC GINIS. Tyto obce již dříve používaly GORDIC Spisovou službu.

Nyní se jejich informační systém rozšířil o moduly:

  • ROB – Registr obyvatel,
  • ROP – Registr obyvatel prohlížení,
  • ROV – Registr obyvatel (Volby).

Uvedené moduly jsou mezi sebou provázané a zvájemně spolu komunikují. Umožňují tolik diskutované zpracovávání změnových dávek obyvatel, a to bez nutnosti ručního zakládání či rušení karet obyvatel.

Všechny tyto údaj z ROB – Registr obyvatel, je možné využít v brzké době v modulu ROV – Registr obyvatel (Volby). Údaje pro volby jsou čerpány přímo z evidence obyvatel. Uživatelé těchto modulů velmi oceňují možnost automatického zpracování změnových dávek a ověřování na ISZR.


Fotky:


Autor:

Ing. Zdeněk Kindl

Ředitel společnosti. Ŕídí firemní procesy, rozvoj lidských zdrojů, marketingový mix. Vykonává funkci compliance manažera.

tel. 602564366, email: zdenek.kindl@asi.cz