Kariera

Úvodní stranaKariéra › Změna ve výkazu FIN 2-12 M od 1. 7. 2022


Změna ve výkazu FIN 2-12 M od 1. 7. 2022

30.06.2022


 22. června vyšla pod číslem 160/2022 Sb. novela vyhlášky č. 5/2014 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dle této novely od 1. července mají veškeré ÚSC povinnost sledovat příjmy a výdaje spojené s mimořádnými událostmi. Tyto mimořádné události budou zveřejněny na internetových stránkách MFČR: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/ciselnik-mimoradnych-udalosti/

Jako první mimořádná událost je v číselníku uvedena 01- Pomoc Ukrajině.
 
Příjmy a výdaje se vztahují k finančním výkazům, které budou sestavovány a předávány za jednotlivá období od 1.7.2022. Jedná se o příjmy a výdaje uskutečněná od 1.7.2022, nebude docházet k přeúčtování dříve realizovaných příjmů a výdajů. Výkaz FIN 2-12 M sestavený podle novelizovaného znění vyhlášky č. 5/2014 Sb. bude poprvé sestaven a předán za období srpen 2022, tedy do 20. září 2022.
 
Jednotlivé příjmy, přijaté půjčené peněžní prostředky a výdaje související s mimořádnými událostmi budou vykazovány v detailu Paragraf, Položka, Nástroj a Prostorová jednotka, a to ve zvláštních tabulkách pro příjmy (část X.a) a pro výdaje (část X.b). Viz příloha obrázek článku.
 
Za účelem nápočtu výkazu bude zaveden nový samostatný účetní okruh na syntetickém účtu (SÚ) 792 a princip plnění tabulek v části X. bude následující: Část X. se bude kompletně napočítávat pouze z účetních zápisů s SÚ = 792
Číslo mimořádné události bude sledováno ve slově AÚ (pro Pomoc Ukrajině tedy bude AÚ = 0001)
Pro účet 792 bude rozvrhem otevřena kompletní rozpočtová skladba (z hlediska pořizování zápisů se tedy bude chovat obdobně jako SÚ = 231)
Vyrovnanost účetního okruhu SÚ = 792 bude zajišťovat AÚ = 0000
 
Příklad účtování, viz příloha obrázek článku.
 
Pro avizované změny bude nutné aktualizovat Váš účetní software. V tuto chvíli máme potřebné změny připravené k nasazení, jen čekáme na vyhlášení XSD schémat XML výkazu FIN 2-12.

 

S aktualizací se Vám ozve náš servisní technik.


Fotky:


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.