Kariera

Úvodní stranaKariéra › Upozornění evidence datové zprávy


Upozornění evidence datové zprávy

05.05.2022


Při úspěšném zpracování datových zpráv se často objevuje problém s odesíláním odpovědi o příjmu elektronického podání.

Tyto zpětné informace chodí prostřednictvím datových schránek zpět odesílateli. Protože zpětná odpověď je pouze informační, do elektronické spisové služby by neměla být evidovány. V případě zaregistrování dané informační zprávy může být následně odeslána další odpověď na tuto zprávu. 

Z toho důvodu, je důležité si pohlídat, aby na konci registrace datové zprávy bylo zatrženo zatržítko - NEODESÍLAT.

V případě, že nebude zatrženo neodesílat, ale bude zatrženo Dat. schránkou, objeví se nám v pravém spodním rohu tlačítko odeslat a následně je informační zpráva o přijetí odeslána zpět odesilateli.

 

 

Tento problém se nám může objevit po povýšení verzí elektronické spisové služby. Pro snadnější opravu přikládám přílohou stručný návod.

 

 


Fotky:


Autor:

Stanislava Komárková

Organizátor školení 

Je součástí vzdělávacího týmuwww.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena na spisovou službu.