Kariera

Úvodní stranaKariéra › GINIS Express - legislativní změny v roce 2022

SPRÁVCE CLOUDOVÉ PLATFORMY MICROSOFT AZURE

Hledáte zajímavou práci? Hodláte získat zkušenosti a stát se specialistou v oblasti poskytování IT služeb organizacím veřejného sektoru? Popis Vaší činnosti: Konfigurace a optimalizace prostředí platformy Microsoft AZURE pro provoz informačního systému GINIS Analýza a návrhy řešení požadavků uživatelů, spolupráce s programátory Zavádění IS nových zákazníků veřejné sprá...

28.04.2022 Přečíst celé

KONZULTANT SPISOVÉ SLUŽBY

Hledáte zajímavou práci? Hodláte získat zkušenosti a stát se specialistou v oblasti poskytování IT služeb organizacím veřejného sektoru? Popis Vaší činnosti: Implementace, školení a podpora uživatelů systému spisové služby GINIS Zavádění spisové služby u nových zákazníků veřejné správy, samosprávy, škol Rozvoj spisové služby u stávajících zákazníků veřejné správy,...

28.04.2022 Přečíst celé

GINIS Express - legislativní změny v roce 2022

31.12.2021


V tomto článku bychom pro Vás chtěli shrnou čtyři hlavní změny nového roku a jejich stav implementace v GINIS Express.

  • Aktualizace modulů UCR a PED pro zasílání dat do CSUIS dle aktuálně platných balíčků XSD schémat (státní pokladna)
  • Nová vyhláška č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě
  • Zněny PAP – podrobný analytický přehled
  • Vytvoření podkladů pro státní závěrečný účet za rok 2021

1. Pro rok 2022 jsou připraveny tyto XSD balíčky. Organizace, které mají své ekonomické moduly na GORDIC cloud Azure, již mají všechny aktuálně vydané aktualizace provedené. K ostatním zákazníkům bude nutné se vzdáleně připojit a změny provést.

- Balíček XSD č. 47: Nové výkazy pro místně řízené organizace (novela Vyhlášky č. 419/2001 Sb.) – platnost od 1. 1. 2022

- Balíček XSD č. 48: Úprava výkazu FIN 1-12 SF (novela Vyhlášky č. 5/2014 Sb.) - platnost od 1. 2. 2022

- Balíček XSD č. 49: Úprava výkazu FIN 2-12 M (novela Vyhlášky č. 5/2014 Sb.) - platnost od 1. 3. 2022 (v případě novelizované části IX. platnost od 1. 9. 2022)

- Balíček XSD č. 50: Úpravy výkazu Pomocný analytický přehled (novela Vyhlášky č. 383/2009 Sb.) – platnost od 1. 4. 2022
 


2. Změny účtového rozvrhu v UCR GINIS Express se týkají hlavně obcí a organizací účtujících o podrobném analytickém přehledu.

Pro správné účtování u Vás je zapotřebí instalovat a spustit doplněk účtového rozvrhu pro rok 2022. Organizace, které mají své ekonomické moduly na GORDIC cloud Azure již mají všechny aktualizace provedené.

K ostatním zákazníkům bude nutné se vzdáleně připojit a změny provést. Nejvýraznější změnou v roce 2022 je pak zrušení položky 1340 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů a změně na novou položku 1345 – Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Každý by si měl tuto změnu sám provést v modulu pokladna, pokud přenáší na konci měsíce data do účetnictví.


Co se týče dobíhajících příjmů z komunálního odpadu z roku 2021, potom by tyto měly být dle pokynu MF (pokyn přikládáme v příloze emailu) účtovány v roce 2022 na položku 1349 - Příjem ze zrušených místních poplatků.
 


3. Pro PAP v roce 2022 dochází ke zjednodušení účtování např. u majetku. Jsou rušeny některé hodnoty v číselníku změn (POL). Dále u některých položek dochází k rušení členění na Odpa.

Změny budou nahrány s doplňkem účtového rozvrhu, zákazníci na technologickém centrum ho již opět mají.

Pokud se tedy při účtování objeví chyba na účtovém rozvrhu, je nutné nahlédnout do metodik PAP roku 2022.  Aktuální metodiku najdete na stánkách firmy GORDIC.
https://www.gordic.cz/podpora/metodika/metodiky
 


4. Novela vyhlášky č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, přináší určité snížení administrativní zátěže.

Obce a dobrovolné svazky obcí (DSO) budou předávat pro účely vypracování návrhu státního závěrečného účtu do centrálního systému účetních informací státu pouze přehled přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí, tedy již nebudou nadále předávat shrnutí vlastního hospodaření a přehled koncesních smluv.

Jak vyplnit závěrečný účet za rok 2021 najdete v příloze tohoto článku. Pro správné vyplnění je nutné mít poslední verzi modulu UCR a vydaných sestav firmou GORDIC.

Opět zákazníci na technologickém centru Azure již tyto zněny mají. U ostatních obcí je nutné provést aktualizaci.


 

Závěrem mi dovolte ještě popřát vše nejlepší v novém roce, hodně zdraví a pevné nervy.

 

 


Fotky:


Přílohy:

iissp-csuis_metodika_2022_pap-metodika-tvorby-pap-v8-pro-rok-2022-s-vyznacenim-zmen.pdf

ucr_szu_express.pdf

vyh_2021-412_o-rozpoctove-skladbe.pdf


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.