Microsoft Azure - AZ-140 AVD školení


15.11.2023

   Ve dnech 13.11. až 16.11.2023 jsem se zúčastnil školení Microsoft Azure - Konfigurace a ovládání virtuální plochy

Školení bylo zajištěno firmou Arrow ECS a.s.

Čtyřdenní školení bylo zaměřeno na znalostní oblasti virtuální plochy.

 Cílem kurzu bylo obeznámit se všemi možnostmi a nastaveními se kterými se může administrátor setkat, tak aby jej správně pochopil a bezpečně nastavil. Tyto informace budou završeny certifikační zkouškou AZ-140

Obeznámil jsem se s administrací serveru vzdálené plochy v oblasti navrhování, implementace, správy a udržování Microsoft Azure Virtual Desktop a vzdálených aplikací pro jakékoli zařízení.

Školení obsahovalo následující body:

  • Vybrat vhodný licenční model
  • Nakonfigurovat síťová spojení
  • Spravovat virtuální desktopy za pomoci technologie Azure Bastion
  • Spravovat úložiště pro komponenty FSLogix
  • Vytvářet a spravovat obrazy operačních systémů
  • Používat a řídit přístup pomocí role-based access control RBAC
  • Nastavit parametry uživatelského prostředí
  • Instalovat a spravovat aplikace
  • Zajistit kontinuitu podnikání a obnovu při výpadku
  • Sledovat a optimalizovat výkon

 V poslední den kurzu jsem obdržel přístupy na laby, kde si mohu proklikat danou problematiku.

 


Fotky:


Autor:

František Marada

LAMP Stack Web Developer

Microsoft Azure Developer