Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Transakční protokol

26.11.2021


Co je transakční protokol?

Transakčním protokolem (TP) se rozumí kompletní souhrn o činnosti v elektronické spisové službě v daném časovém období. Zajišťuje splnění legislativních požadavků s platnou legislativou pro elektronickou spisovou službu.

Jsou zde zaznamenávány všechny operace týkající se dokumentů, spisů, věcných skupin a skartačních režimů, zejména příjem digitálních dokumentů. Zaznamenává se datum a čas daného dokumentu (příchozího i odchozího), adresát a veškeré změny, které byly na dokumentu provedeny.

Existuje několik typů generování transakčního protokolu.

 

Základní typy generování TP:

  • Kompletní transakční protokol -  jde o protokol, kde je zaznamenáno vše (přijímání, odeslání, vytvoření, změny…)
  • Transakční protokol příjmu a odeslání - zde jsou záznamy pouze o samotném příjmu a odeslání dokumentu
  • Transakční protokol změn - generovány jsou pouze změny, které byly provedeny

 

TP může být generovaný za určité období nebo každý den. Dle legislativy by mělo docházet ke generování kompletního denního transakčního protokolu. Tento protokol můžeme v elektronické spisové službě generovat sami ručně, a nebo může být po nastavení servisním technikem generovaný automaticky. Generuje se vždy za předchozí den a musí být elektronicky podepsaný (nebo elektronicky opečetěný) a časově oražený.

 


Fotky:


Autor:

Stanislava Komárková

Organizátor školení 

Je součástí vzdělávacího týmuwww.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena na spisovou službu.