Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Bezchybné volání služeb ISZR z technologického centra

28.12.2020


Nejdříve několik vybraných pravidel připojení k ISZR:

  • Každý správce AIS si musí pro připojení jím spravovaných AISů k vnějšímu rozhraní ISZR zajistit minimálně jednu pevnou IP adresu. Maximálně může použít 4 IP adresy.
  • Správce AISu musí v žádosti o připojení AIS k ISZR uvést 1 – 4 IP adresy, které bude AIS pro komunikaci s ISZR používat. Může jít o libovolnou kombinaci IP adres KIVS a Internet.
  • SZR dále požaduje, aby každý správce používal pro AISy, které spravuje, IP adresy, které pro komunikaci s ISZR nesdílí s AISy spravovanými jinými správci. SZR umožní pro určitou IP adresu přístup k ISZR pouze pro prvního správce, který ji uvede v žádosti o připojení AISu k ISZR. Pokud ji uvede v žádosti později nějaký jiný správce, SZR tuto žádost o připojení AISu k ISZR zamítne.

Základní pravidlo tedy je, že pro AISy téhož správce je možné pro komunikaci s ISZR používat stejné IP adresy. Pro AISy různých správců musí být použity různé IP adresy.

Na základě výše uvedených pravidel je nutné správně nastavit komunikaci s ISZR, aby nedošlo k zamítnutí ze strany SZR. Pro organizaci, která má svůj samostatný server, je to jednoduché. Tato organizace přistupuje právě ze své registrované IP adresy. Jak ale vyřešit připojení několika AISů různých správců k ISZR z jednoho technologického centra – tedy více zákazníků na jednom serveru? Na jednom serveru je např. 20 organizací, které samostatně přistupují do ISZR.

Prvním krokem bylo tedy požádat poskytovatele hostingových služeb serveru o přidělení 20 jedinečných IP adres, které jsou zároveň zaregistrovány v RAZR po každého správce AIS. Každý správce AIS má registrovanou 1 konkrétní přidělenou IP adresu dle pravidel SZR.

Druhým krokem je důležité nastavení tak, aby volání služeb základních registrů probíhalo právě z jejich přidělené IP adresy, a ne jiné. Toto nastavení zajišťuje pravidlo tzv. IP bindingu. Ze Správy základních registrů jsme však dostávali upozornění, že z jejich logování vyplývá, že tyto organizace porušují pravidla připojování do ISZR.

Každá organizace neustále přistupovala do ISZR z jedné – hlavní IP adresy technologického centra. Proto jsme ve spolupráci s firmou GORDIC toto museli neprodleně řešit. Po nedávném zapnutí kontrol jsme ze strany SZR měli udělenu dočasnou výjimku na logování komunikace těchto organizací.

Zřejmě naše kombinace volání služeb ISZR z produktů GINIS z jednoho technologického centra, kde je více organizací, tudíž různých správců AIS, je jediná, a zdá se, že jsme jediní, kdo toto kdy řešil. Po zdlouhavém pátrání a čtení logů komunikace s ISZR jsme nakonec došli ke zdárnému konci.

Volání služeb ISZR je velmi komplikované, ale vývojář z firmy Gordic, který se tomuto problému věnuje, nakonec odhalil všechny vazby a udělal opravu, která zajišťuje správnou komunikaci. Výsledkem tak bylo potvrzení SZR, že je komunikace nastavena správně a organizace tak již neporušují pravidla SZR.


Zdroj: https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu-2


Fotky:


Autor:

Bc. Tomáš Winige

Produkt specialista, servisní technik který Vás zároveň poučí i o registrech využívaných na obcích a městech (registr obyvatel, nemovitotí a matrikou).