Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Autorizovaná konverze přes Czech POINT

29.11.2023


Konverze přes Czech POINT je velmi rozšířenou funkčností. S autorizovanou konverzí se setkáváme na městech, obcích anebo například na poštách, a to jak autorizovanou konverzi z listinné podoby do elektronické, tak i z elektronické podoby do papírové.

Obce a města mohou tyto autorizované konverze provádět jak pro občany, tak i pro svou vlastní potřebu.

Vzhledem k dnešní elektronizaci se začíná více provádět autorizovaná konverze z listinné podoby do elektronické, aby bylo možné dokumenty uchovat v systému elektronické spisové služby čistě v digitální podobě.

Konverzi přes Czech POINT mohou provádět také školy a další instituce, které získaly statut OVM. Rozdíl mezi obcemi a školami je ten, že školy mohou autorizovanou konverzi provádět pouze pro vlastní potřebu organizace, nikoliv na žádost jiných osob.

Mohou ale provádět jak do listinné, tak i do elektronické podoby.

Na řadě škol se postupně Czech POINT začíná nastavovat, a začíná se provádět autorizovaná konverze. Protože školy vedou také elektronickou spisovou službu, provádí se především konverze do elektronické podoby, aby byly dokumenty a spisy čistě v digitálu a byly jednodušší jak pro dohledání, tak i pro následnou elektronickou skartaci.


 

Informace ke zřízení Czech POINT naleznete na stránkách https://www.czechpoint.cz/
 


Fotky:


Autor:

Stanislava Komárková

Organizátor školení 

Je součástí vzdělávacího týmuwww.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena na spisovou službu.