Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Jak vytvořit návrh rozpočtu na příští rok snadno a rychle?

29.12.2020


Přeci v modulu UCR řady GINIS Express!

 
Již delší dobu mají uživatelé programového vybavení GINIS Express od firmy GORDIC jednoduchý nástroj pro vytváření návrhu rozpočtu příštího roku a já bych Vám teď celý postup rád popsal.
 
Funkce se nachází v modulu UCR – Účetnictví a rozpočet přes textové menu Rozpočet\ Návrh rozpočtu.
Pokud chce uživatel vytvářet návrh rozpočtu pro rok 2021, bude se v programu nacházet v roce 2020.
 
Nový rok ještě nemusí mít otevřený. Po zvolení uvedené funkce je uživatel dotázán, zda chce mít návrh rozpočtu prázdný, nebo chce převést aktuální rozpočet roku 2020 na návrh rozpočtu 2021. Tuto volbu doporučuji, zrychlí vytváření rozpočtu.
 
Druhý dotaz je, zda požadujeme předplnit popisy návrhu z účtového rozvrhu textem oddíl paragrafů nebo položek.
I tato volba usnadňuje práci a předplněný text se dá snadno změnit.Pak už můžeme přistoupit k samotné práci. Je na uživateli, zda rozpočet pořídí jen na položky, nebo oddíl paragrafy, nebo celou rozpočtovou skladbu.
 
Návrh rozpočtu disponuje funkcemi, jako je duplikování řádku, sloučení, nebo balancování.
U balancování si může snadno uživatel nastavit, zda bude částka zvýšena procentem, nebo konkrétní částkou.
 
Tisk návrhu rozpočtu obsahu sloupce schválený rozpočet na rok 2020, upravený rozpočet na rok 2020, skutečnost k aktuálnímu dni roku 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021. Sestava může být zobrazena za celou rozpočtovou skladbu, nebo příjmy položka a výdaje oddíl paragraf, nebo příjmy a výdaje oddíl paragraf s položkou.
 
Po schválení takto vytvořeného návrhu rozpočtu uživatel zvolí v roce 2021 textové menu Rozpočet\ Uzávěrka R\ Převést NR na SR
data se přenesou, odpadá přepisování excelovských tabulek.
 
Věřím, že vytváření návrh rozpočtu si v programu firmy GORDIC oblíbíte.

Fotky:


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.