Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Aktualizace Spisových a Skartačních plánů

02.11.2021


Aktualizace spisových a skartačních plánů je často podceňována. Jsou nedílnou součástí organizace, a proto by měly být průběžně kontrolovány a aktualizovány dle platné legislativy.

 

Spisový řád

  • je směrnice, která upravuje, jakým způsobem je vedená spisová služba
  • upravuje přesný a ucelený postup manipulace s dokumenty a spisy, které na organizaci přijdou nebo jsou na organizaci vytvořeny
  • spisový řád je závazný pro všechny zaměstnance organizace


Skartační plán

  • je nedílnou součástí spisového řádu
  • je to seznam spisových znaků, ke kterým náleží příslušné skartační znaky a skartační lhůty
  • skartační plán určuje, co se stane, s kterým typem dokumentu po uběhnutí dané skartační lhůty, je-li archivován nebo skartován (trvale zničen)

 

Po překontrolování, případném opravení spisového a skartačního plánu, musí být zaslán příslušnému archivu na kontrolu i s informací, kdy nabude platnosti.

Při změně ve skartačním plánu by měl být informován také poskytovatel elektronické spisové služby, z důvodu nastavení oprav v systému elektronické spisové služby. V opačném případě bude v systému elektronické spisové služby veden starý skartační plán.

 

 

Vzory spisového řádu a skartačního plánu najdete na stránkách Národního archivu, které jsou aktualizovány a upravovány dle platné legislativy.

 


Fotky:


Autor:

Stanislava Komárková

Organizátor školení 

Je součástí vzdělávacího týmuwww.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena na spisovou službu.