Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Úřední deska

28.12.2022


 Dovolte mi představit, náš produkt elektronické Úřední desky pro snadné zobrazení zveřejněných dokumentů s možností implementace do webu obcí a měst či samotného kiosku.

Úřední deska splňuje všechny předpoklady, kde mohou občané sami interaktivně vyhledávat informace a dokumenty napojené na spisovou službu úřadu. Dokumenty jsou automaticky aktualizované, vyvěšované a nepřetržitě dostupné.

  • Zobrazení informací jsou v takovém členění a detailu, jaký umožňuje výstup spisové služby. Členěné do kategorii.
  • Grafická podoba se vyrábí na přání a podle vizuální identity města či obce.
  • Deska splňuje kritéria stanovená mezinárodním standardem pro přístupnost Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 v úrovni AA.
  • Webová aplikace je v souladu s požadavky Zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
  • Je plně přístupná a umožňuje plnohodnotné využívání i osobám se specifickými potřebami. Prošla auditem přístupnosti a byla podrobně testována uživateli se zrakovým postižením.

Detail vyvěšeného dokumentu umožňuje zobrazit:

  • Termín zobrazení od/do
  • Stav dokumentu - vyvěšen/sejmut
  • Kdo navrhl a schválil
  • A v poslední řadě soubory s počtem zobrazení, zdali obsahuje elektronický podpis či časové razítko nebo elektronickou pečeť

Úřední desku si lze přízpůsobit dle přání obce či měst, informace týkající se, kdo je za úřední desku zodpovědný, provozní dobu úřadu, mapku, kde se úřad nachází či samotný kiosek, dále možnost zasílání notifikačního emailu pro nově vyvěšené dokumenty, zobrazení již sejmutých dokumentů a to až 3 roky zpětně, statistické údaje, které dokumenty byly nejčastěji stahovány. Tuto webovou aplikaci lze přímo implementovat do webu měst a obcí či do elektronického kiosku. Možnost zasílání požadavků z úřední desky na email podatelny.

Příklad již implementovaných desek: Město Albrechtice , Vrbno pod Pradědem

 


Fotky:


Autor:

František Marada

LAMP Stack Web Developer

Microsoft Azure Developer