Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Služby, které realizujeme během voleb

22.12.2020


Poslední dobou jsou v naší republice každý rok nějaké volby. Některé roky (až do roku 2027) půjdeme k volebním schránkám i dvakrát ročně. V letošním říjnu proběhly volby do zastupitelstev krajů a někde náročná kombinace s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu České Republiky.

V příštím roce budou volby do Poslanecké sněmovny. Předtím, než přijdou voliči k volebním schránkám, je fáze sestavování volebních seznamů pro volební komise. Každé volby jsou v mnoha věcech odlišné, každé se řídí jiným zákonem a jinak se nahlíží např. na občany ve výkonu trestu, hospitalizovaným v nemocnici, atd.

Ve většině obcí je příprava volebního seznamu jen na jedné osobě. Proto si většina obecních a městských úřadů nechá s náročnou přípravou pomoct.  Naše firma má pro problematiku voleb proškoleného pracovníka s mnohaletou praxí.

Ve fázi přípravy volebních seznamů řešíme překážky k výkonu volebního práva občanů, vydané voličské průkazy, zvláštní seznamy, atd. Velmi důležitá je také aktualizace registru obyvatel dané obce a porovnání se skutečným stavem z informačního systému evidence obyvatel.

Obec, která má zakoupené rozšíření Registru obyvatel GINIS (ROB) o sledování změn ze základních registrů, řeší většinou jen drobné rozdíly nebo vůbec žádné. Sledování změn z ISZR jim poskytne i údaje jako jsou změna jména a příjmení, změna bydliště s adresou, apod. Takové informace se z dávek z Portálu veřejné správy nemohou dozvědět.

Po vyřešení konfliktů se skutečným stavem a zadání potřebných parametrů k volbám, program na základě kritérií sestaví výpis seznamu voličů, který se předává volebním komisím. Doposud jsme ve spojitosti s volebními seznamy neřešili žádné zásadní problémy.

Některým obecním a městským úřadům také nabízíme možnost pronájmu výpočetní a reprografické techniky do volebních okrsků. Naši pracovníci připravují počítače a tiskárny pro bezproblémové použití v rámci zpracování výsledků jednotlivých volebních okrsků včetně jejich rozvozu do volebních místností. Obecní úřady tak nemusí poskytovat volebním komisím své počítače s citlivými daty.


Fotky:


Autor:

Bc. Tomáš Winige

Produkt specialista, servisní technik který Vás zároveň poučí i o registrech využívaných na obcích a městech (registr obyvatel, nemovitotí a matrikou).