Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Ukončení podpory Microsoft SQL Server 2012 od verze GINIS 3.90

03.08.2022


 11. července 2022 skončila prodloužená podpora databázového stroje SQL Server 2012. Od verze 3.90 (2023) nebude tuto verzi databázového stroje podporovat ani GINIS. Důrazně doporučujeme databázový stroj včas povýšit, optimálně minimálně na verzi 2016. Pokud to z nějakého závažného důvodu možné nebude, Gordic připravuje možnost v individuálních případech na omezenou dobu podporu za úplatu prodloužit.

Možnosti rozšířené podpory:

Technologický compatibility list je dokument, který pro platformu GINIS specifikuje potřebné technologické prostředí a jeho verze, v rámci kterého je platforma a její komponenty (při dodržení všech pokynů poskytovatele uvedených v systémové a provozní dokumentaci), schopná bezproblémového provozování.

V případě užívání softwaru v rozporu s technologickým compatibility listem, tj. užíváním platformy GINIS v rozporu s aktuální verzí podporovanou dodavatelem a užíváním Ginisu v jiném operačním či databázovém prostředí podporovaném dodavatelem (nebo změnou nastavení parametrů prostředí zákazníka bez souhlasu dodavatele), nenese Gordic odpovědnost za vady v této souvislosti vzniklé.

Ve snaze vyjít vstříc uživatelům, kteří využívají jiné než podporované technologie, má nyní takový zákazník možnost objednat si službu podpory technologické prostředí a jeho verze, která není součástí technologického compatibility listu.

Jedná se o nadstandardní, volitelnou službu, která zákazníkovi po dobu platnosti hlavní verze (např. 3.88) umožní provozovat GINIS v daném technologickém prostředí bez rizik nefunkčnosti nebo ztráty nároku na odpovědnost za vady ze strany dodavatele.

Udělená výjimka musí být na základě oboustranné dohody přesně technicky a časově specifikována a je zpravidla zpoplatněna.

Zdroj:

GORDIC spol. s r.o., Jiří Čech

Compatibility list, GORDIC spol. s r.o.


Autor:

Bc. Tomáš Winige

Produkt specialista, servisní technik který Vás zároveň poučí i o registrech využívaných na obcích a městech (registr obyvatel, nemovitotí a matrikou).