Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

DDP - systémy odpadového hospodářství

20.11.2023


 I modul DDP řady SQL je připraven na nové způsoby výběru a platby za komunální odpad.

Přecházíte momentálně na nový systém odpadového hospodářství nebo na systém slev při třídění odpadů?

Máme pro vás řešení díky našemu modulu DDP.

Je čím dál tím více obcí a měst, které přecházejí na systém, kdy je místo paušální platby za odvoz domovního odpadu používána varianta platby za objem odpadové nádoby.

Náš systém již nějakou dobu tento druh evidence a výpočtu umožňuje.

Vše se děje na kartě hlavního poplatníka, kde nastavíme k dané bytové jednotce či domu velikost nádoby - počet požadovaných svozů a v neposlední řadě platba za měrnou jednotku nádoby, většinou za 1 litr.

Podmínkou není, že místo musí mít pouze jednu nádobu, ale klidně více a různých velikostí.

Takto připravené svozové místo se poté vypočítá a na kartě necháme vygenerovat předpis pro platbu.

V případě používání slev načítáme např. procentuální slevu na kartu majitele nemovitosti a při generování předpisů je tato sleva započítána při vytváření předpisů pro platby.

Celkové nastavení tedy spočívá hlavně v nastavení číselníků nádob a sazeb. Jakmile máme vše takto připraveno pořizování na jednotlivé karty osob je již jednoduché díky výběru z jednotlivých číselníků.

V případě zájmu nebo více informací nás samozřejmě kontaktujte, rádi vám vše předvedeme. Toto řešení umožňují DDP Standard i G0 SQL.

 


Fotky:


Autor:

Ing. Tomáš Appl

Produkt specialista, projekt manažer

Specialista, který Vám pomůže s efektivním zvládnutím GORDIC GINIS platformy v oblasti ekonomiky, mezd, personalistiky a řízení organizace.