Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Město Břidličná v Cloudu a 27 let s Gordicem

19.12.2022


Město Břidličná se nachází v Moravskoslezském kraji, v blízkosti města Rýmařov. Jeho počátky spadají na přelom 16. a 17. století. Původní název byl Frýdlant nad Moravicí. V současnou dobu má město okolo 3900 obyvatel.

 

Městský úřad používá systémy od firmy Gordic již od roku 1995, tenkrát to byla řada G0, od roku 2015 poté přešli na řadu G1, která jim nabízela větší možnosti, které úřad této velikosti a agend bezpochyby potřebuje a využije. Vzhledem k vývoji informačních systémů a nutnosti přístupu systému i v případě Home Office poté v roce 2022 přešel úřad s kompletní platformou Ginis G1 do Cloudu – Azure.

O vývoji spolupráce a postupném vylepšování jsme si povídali s člověkem nejzasvěcenějším, a to s paní tajemnicí Ing. Janou Paštěkovou

 

1.       Jak dlouho jste na Městském  úřadě Břidličná?

Na Městském úřadu Břidličná pracuji již jedenáctým rokem, nejprve jako vedoucí hospodářsko správního odboru a od roku 2015 jako tajemnice.

2.     Od jaké doby pracujete s IS Gordic – GINIS?

Na informační systém Gordic -GINIS náš úřad přešel v roce 2015 (červen), kdy jsme si v rámci dotace „Zavádění ICT v územní samosprávě“ z ministerstva pro místní rozvoj pořídili jednak hardware (server, počítače, skenovací linku na podatelnu) a také software – IS Gordic- GINIS.

3.     Jaké máte zkušenosti s tímto IS?

Já osobně nejvíce využívám spisovou službu, EPK, pro zveřejňování dokumentů elektronickou úřední desku. Od letošního roku také máme nově agendu personální a mzdovou (PES,PER, PAM). Stále se v těchto programech učím pracovat, především využívat všechny možnosti, které mi nabízí. Jakmile člověk pochopí vazby mezi jednotlivými kroky, tak je potom práce jednodušší.

4.     V průběhu jste přešli z IS G0 na GINIS G1, byl to pro vás těžký přechod?

Gordic náš úřad využíval pro vedení účetnictví cca od roku 1995, postupně, tak jak se IS rozvíjel se přidávaly další moduly např. spisová služba. V roce 2014 se úřad rozhodl využít dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Zavádění ICT v územní samosprávě“, kdy se na úřad pořídil kvalitní server a další vybavení a stávající IS Gordic se nahradil IS GINIS. Přechod na nový IS vůbec nebyl jednoduchý. Jednalo se o zcela nový způsob práce, který zejména účetní zprvu nepřijímaly s nadšením. Musely věnovat hodně času, aby se v GINISu naučily pracovat, pochopily všechny vazby v programech.

5.     Jak hodnotíte s odstupem času práci v G1 GINIS?

Postupem času však mohu říct – na základě zkušeností svých kolegyň, které v systému GINIS pracují, že si na práci s GINISem zvykly, pracují v různých programech, které na sebe logicky navazují a ve finále jim usnadňují jejich práci, které neustále přibývá. Zejména účetní oceňují, že mají neustále k dispozici aktuální stav účetnictví.

6.      Snažíte se držet krok s inovacemi IS a přešly jste s celým IS do Cloudu Azure, jak to hodnotíte?

Právě proto, aby systém dobře pracoval se snažíme využívat dostupné aktualizace a novinky. Nelehké COVID období myslím zaskočilo mnoho úřadů. Učili jsme se pracovat v nezvyklých podmínkách, za různých omezení, což také vyvolalo potřebu řešit dostupnost IS. Využili jsme tedy nabídky ASI informační technologie s.r.o. Mohelnice a s celým IS jsme přešli do Cloudu Azure.

7.     Co přesně vás vedlo k přechodu?

Hlavním důvodem byla dostupnost IS pro všechny uživatele z domova v případě využívání homme office. I když náš úřad byl vždy otevřený pro veřejnost, určitá omezení zde byla, rovněž tak zvýšená nemocnost zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že jsme malý úřad, kde není úplná zastupitelnost všech úředníků, možnost práce z domova se stala nenahraditelnou. Dalším neméně důležitým aspektem bylo to, že nám končila záruka na server pořízený z dotace a zakoupení nového je finančně náročné, i proto jsme se rozhodli pro přechod do cloudu.

8.     Je to pro vás určitě i finanční úspora a lepší zabezpečení IS je to tak?

V cloudu je také mnohem lepší zabezpečení našich dat než prostřednictvím hardware. S napadením naší sítě máme také bohužel zkušenost. Naštěstí se vir podařilo včas zastavit a odstranit, než napadl celou naši síť, především díky ASI informační technologie s.r.o.  Mohelnice – panu Jakubu Jeřábkovi. Ještě nevíme, jak se nám přechod do cloudu projeví na vynakládaných financích. Zatím víme, že jsme se vyhnuli velké jednorázové investici do nového serveru.

 

9.     Jak hodnotíte spolupráci VAR ASI, které se o Vás jako o zákazníka stará?

Dlouhé roky spolupracujeme s ASI informační technologie s.r.o. Mohelnice, kteří se nám starají o funkčnost našeho IS. Metodicky vedou naše pracovníky, informují nás o novinkách a vylepšeních. Pomáhají nám s odstraňováním nečekaných problémů. Někdy bývá těžké skloubit naše požadavky s možnostmi pracovníků ASI, ale je to vždy na vzájemné dohodě. Výsledkem této spolupráce je fungující úřad. 

 


Fotky:


Autor:

Ing. Tomáš Appl

Produkt specialista, projekt manažer

Specialista, který Vám pomůže s efektivním zvládnutím GORDIC GINIS platformy v oblasti ekonomiky, mezd, personalistiky a řízení organizace.