Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Ekonomické moduly GINIS Express – informace k roku 2024

31.12.2023


Vážený zákazníku, tímto článkem bychom Vám rádi předali potřebné informace pro nadcházející rok 2024.

 
Otevření nového roku v ekonomických modulech
Zákazníci Cloudu GORDIC Azure již mají rok 2024 otevřený. Ostatní, kteří mají programy na svém PC si nový rok mohou založit sami. Není nutné čekat na pořízení posledních zápisů roku 2023. Již si rok sami otevřete, ať můžete evidovat nové faktury a provádět jejich úhrady.
 
UCR – Účetnictví a rozpočet
Po spuštění modulu v úvodní obrazovce napište rok 2024 a potvrďte nastavení klávesou Enter. Program se Vás dotáže, zda skutečně nový rok založit a zda nikdo další program nemá spuštěný, po potvrzení dojde k zakládání nového roku, tento proces nepřerušujte. Po založení nového roku se zobrazí protokol. Ten jenom zavřete, na dotaz – zda smazat, odpovězte NE.
 
KDF – kniha došlých faktur, KOF – kniha odeslaných faktur, KXF – komunikace s bankou, OBJ – objednávky
Všechny tyto moduly mají stejné založení nového roku. Po přihlášení do programu roku 2023 zvolte textové menu Souhrn\Nový rok a dojde k založení nového roku.
Jen věnujte zvýšenou pozornost při evidenci první faktury, zda agendové číslo odpovídá Vašemu požadavku. Kontrolujte i první číslo účetního dokladu. Veškerá potřebná nastavení můžete provést a změnit dle Vašich potřeb v modulu ISU – interní subjekty.
 
POK – pokladna
Po spuštění pokladny a přihlášení k datu 31.12.2023 se dostanete do modulu. Pokud je to možné a máte již pořízené všechny pokladní doklady, proveďte přes menu Pokladna\Uzávěrka H uzávěrku hlavní. Pak klikněte na ikonu domečku pro změnu období a zadejte datum roku 2024. Pokladna se Vás dotáže, zda nový rok založit, zvolte Ano. Po založení nového roku jděte do menu Číselníky\Stavy.  Zvolte Oprava a vlevo dole klikněte na tlačítko PS pro přenesení počátečních stavů pokladny. Změny uložte.
 
Metodiky pro rok 2024
Firma GORDIC již nedělá své metodiky v tištěné podobě. Po aktualizaci modulu účetnictví všechny metodiky najdete v Dokumentacích. Pokud je chcete hned, máte možnost si je stáhnout z metodického portálu firmy GORDIC na této adrese:
 
 
Změny DPH od 1.1.2024
Od 1.1. 2024 vchází v účinnost novela Zákona o DPH, dle níž bude vedle základní sazby 21 % existovat již jen jedna snížená sazba ve výši 12 %. Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně struktury Přiznání DPH (a ani Kontrolního hlášení), nebyl důvod rozšiřovat výčet ZJ o novou sazbu daně 12 %, jelikož plnění s touto sazbou budou v Přiznání DPH uvedena na řádcích „Snížená“ (pro Kontrolní hlášení budou tato plnění ve sloupcích určených pro 1. sníženou sazbu). Opravu si musí každý uživatel provést sám, např. v modulu UCR v automatických předkontací, kde bude docházet ke změně sazby v procentech ať už jde o snížení, nebo zvýšení. V modulu KOF stejná oprava, kde má v číselníku položek uživatel natvrdo napsány sazby DPH pro jednotlivé příjmy. Stejně tak v modulu POK, kde v číselníku položek je natvrdo uvedena sazba DPH a dochází u tohoto příjmu ke změně.
 
Odesílání výkazů za období 12/2023 do CSUIS
Od 4.12.2023 byl zveřejněn nový XSD balíček č. 52 týkající se výkazu CV80_PrehledUveruZapujcekNFV.xsd
Pokud vaše organizace tento výkaz neodesílá nebude u Vás nutná aktualizace modulů před odesláním dat. Zákazníci Cloudu GORDIC Azure již výkazy a moduly mají aktuální.
 
V případě dotazů, nebo pokud si chcete nechat založit nový rok od servisního pracovníka, kontaktujte ho pomocí emailu nebo telefonicky na jeho mobil.

Fotky:


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.