Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Metodické setkání státního okresního archivu Šumperk

20.03.2023


Státní okresní archiv Šumperk si připravil pro své původce metodické setkání na téma výkon spisové služby v elektronickém systému spisové služby GINIS.

Setkání se uskutečnila ve čtyřech termínech. Přičemž dva termíny byly určeny primárně pro školy a další dva termíny byly určeny pro města, obce a příspěvkové organice jako jsou například sociální služby nebo vlastivědná muzea.


Tato setkání se uskutečnila přímo v budově Státního okresního archivu Šumperk.


Cílem tohoto metodického setkání bylo prodiskutovat problémy výkonu spisové služby, se kterými se archiváři setkávají u veřejnoprávních původců. Jedná se například o chyby při vedení spisové služby, konverze (jak samotný převod do prostého PDF, změnu datového formátu nebo autorizovanou konverzi pomocí Czech POINT), podepisování dokumentů s časovým razítkem, elektronické skartace a další.

Na samotném závěru proběhla také ukázka samotné e-skartace jak z pohledu původců, tak ze strany archivářů.


Po skončení setkání, bylo účastníkům nabídnuta možnost prohlídky archivu, kam se jen tak někdo nepodívá.

Setkání bylo velice poučné všechny dotazy účastníků byly zodpovězeny.


Autor:

Stanislava Komárková

Organizátor školení 

Je součástí vzdělávacího týmuwww.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena na spisovou službu.