Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Aktualizace skartačních plánů

14.12.2023


Vzhledem ke změně Zákona o archivnictví a spisové službě s platností od 1.7.2023 se mění také skartační plány.

Ve stávajícím skartačním plánu se sekáváme se znaky S, V, A

  • – stoupa (jedná se o dokumenty, které jdou ke zničení)
  • V – výběr (jedná se o dokumenty, kde archivář rozhodne, zda je přeřadí do S nebo do A)
  • A – archiválie (jedná se o dokumenty, které se předávají jak v papírové, tak i v elektronické podobě do archivu)

 

Podle nového zákona o archivnictví a spisové službě jsou ponechány pouze znaky S a A.

 V (výběr) je ze stávajících plánů vyřazen. O tom, kam stávající dokumenty označené znaky V přeřadit, je nejlepší se poradit s Vašimi archiváři.

 

Spisový plán můžete měnit kdykoliv během roku, ale skartační plán se doporučuje nasazovat podle toho, jaký rok v dokumentech vedete. U obcí, měst, příspěvkových organizacích je nejlepší nasadit plán od nového roku. Školy, tím že jedou školní rok, je nejlepší nasadit plán od nového školního roku, což je k 1. září. Samozřejmě to není podmínkou. Skartační plán můžete vyměnit i v průběhu roku, je to ale pro Vás náročnější z důvodu rozdělení dokumentů pod rozdílnými skartačními plány a znaky.

 


Fotky:


Autor:

Stanislava Komárková

Organizátor školení 

Je součástí vzdělávacího týmuwww.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena na spisovou službu.