Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Konec platnosti certifikace bílých tokenů TokenME od Postsignum

09.05.2022


 Na základě aktuální informace z Ministerstva vnitra PostSignum informujeme o plánovaném vyřazení kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů USB token TokenME první generace a čipová karta Crypto Java Card (dále jen prostředky) z evropského seznamu kvalifikovaných prostředků (EU QSCD) k datu 31.12.2022.

K vyřazení dojde na základě odejmutí certifikace některým prostředkům ze strany francouzského dohledového orgánu Agence nationale de la sécurité des systemes d’information (ANSSI).
K uvedenému datu musí být zneplatněny všechny kvalifikované certifikáty uložené na zmíněných prostředcích.
Pro ulehčení vzniklé situace PostSignum připravuje úpravu systému, která umožní bezplatnou výměnu stávajícího kvalifikovaného certifikátu, který bude vydán se stejnou dobou platnosti. Realizace je plánována nejpozději do konce června 2022. Od 1.7.2022 již nebude možné generovat žádost o kvalifikovaný certifikát na uvedené prostředky. Doporučujeme vám do této doby zakoupit nový kvalifikovaný prostředek.

K výběru jsou opět 2 základní tokeny, které splňují nařízení eIDAS. U obou tokenů je zobrazené datum konce certifikace.

Bílý token: https://www.postshop.cz/cs/tokeny/tokenme-evo-s-obsluznym-programem-zdarma/p&id=1168

Černý token: https://www.postsignum.cz/novinky_postsignum.html#N403

Harmonogram:

Do 1. 7. 2022 – nutné objednat nové tokeny a nahradit tím stávající TokenME

Nejpozději od 1. 7. 2022 bude spuštěna možnost bezplatné výměny kvalifikovaného certifikátu se stejnou dobou platnosti na nový prostředek.

31. 12. 2022 – konec certifikace bílého tokenu TokenME

30. 9. 2023 – konec certifikace černého tokenu eToken 5110CC

17. 4. 2024 – konec certifikace novějšího bílého tokenu TokenME EVO

11. 6. 2028 – konec certifikace černého tokenu eToken 5110CC 940

 

Pokud vám v nejbližší době končí platnost certifikátu uloženého na prostředku s končící certifikací, kontaktujte mne nebo můžete provést obnovu certifikátu na nový prostředek dle návodu.

Zdroj: https://www.postsignum.cz/novinky_postsignum.html#N403


Fotky:


Autor:

Bc. Tomáš Winige

Produkt specialista, servisní technik který Vás zároveň poučí i o registrech využívaných na obcích a městech (registr obyvatel, nemovitotí a matrikou).