Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Vzory spisových a skartačních řádů

15.08.2022


V poslední době dochází u většiny organizací k aktualizaci spisových plánů a skartačních řádů. Tyto řády by měly být kontrolovány minimálně 1x za 2 roky, aby nedošlo k rozdílům ve skartačních lhůtách v případě změn.

Aktuální vzory vám poskytne váš příslušný archiv. Naleznete je také na stránkách Zemského archivu, portálu Olomouckého kraje, nebo na našich stránkách ve složce soubory ke stažení. 

 

V případě jakýchkoliv změn naleznete vždy aktuální vzory na výše uvedených stránkách.

Skartační řády jsou rozděleny podle původců (Obce s rozšířenou působností, Základní umělecké školy, Mateřské školy, Základní školy, Střední školy, Příspěvkové organizace – společná část).

Jsou zde také vloženy vzory Spisových plánů jak pro původce, kteří vykonávají spisovou službu v elektronické podobě, tak i pro ty, kteří vykonávají spisovou službu v listinné podobě.

 

Nedílnou součástí je také vzor, který zde byl přidán nedávno, a to Vzor žádosti veřejnoprávního původce o posouzení návrhu na výběr dokumentů skupiny “A“ a na vyřazení dokumentů skupiny “S“ ve skartačním řízení Vzor žádosti veřejnoprávního původce o posouzení návrhu na vyřazení dokumentů skupiny “S“ ve skartačním řízení.


V příloze naleznete aktuální vzor při žádosti o elektronickou skartaci, která se aktuálně týká většiny původců používající elektronickou spisovou službu.

 

 

 


Přílohy:

pdf-icon - 150820224108-vzor-skartacniho-navrhu-2022-elektronicke-skartacni-rizeni.doc


Autor:

Stanislava Komárková

Organizátor školení 

Je součástí vzdělávacího týmuwww.efektivniskoleni.cz, v rámci GORDIC školení je zaměřena na spisovou službu.