Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Město Moravský Beroun spustil „Portál občana“

19.12.2022


 Město během letošního roku spustilo pro svoje občany portál občana. Místní tak mohou díky tomuto portálu využít možnosti provádět platby a komunikaci s úřadem z pohodlí domova, práce, z vlaku i dovolené.  Portál občanům nabízí přehled poplatků, historii plateb a samozřejmě možnost tyto platby provést, a to za pomocí jak QR kódu či platebních bran.

Portál však nenabízí pouze platby a přehled poplatků. Disponuje řadou formulářů, přihlášek a žádostí. Občan tak může přes svoje přihlášení provést přihlášení k poplatkům, podání žádosti, vyřídit důležité věci se stavebním úřadem, matrikou a dalšími odbory na městském úřadě. Výhodou je, že formuláře si občan může nechat uložené a rozpracované a teprve po dokončení odešle tento formulář do podatelny města.

Důležitou funkcionalitou je přihlášení přes NIA – identitu občana. Toto přihlášení je poté ověřené a není možné, aby došlo k záměně osoby.

O portálech občana a jeho funkčnostech již bylo napsáno spousta článků, pojďme se raději zeptat, co vlastně vedlo městský úřad k pořízení a realizaci portálu občana. Ptát se budeme pana tajemníka městského úřadu pana Bc. Marka Malínka, MPA.

 

1.       Co vás vedlo k pořízení „Portálu občana“?

Současný trend ve veřejné správě se ubírá cestou elektronizace a digitalizace, která prakticky zasahuje do všech oblastí lidské společnosti. Proto i u našeho městského úřadu, u kterého je dlouhodobá snaha o zvyšování úrovně poskytovaných služeb, byla myšlenka o zavedení takového moderního nástroje komunikace právě tou další cestou za tímto cílem. Tento záměr byl též umocněn okolnostmi, které v posledních dvou letech vyvolala pandemie koronaviru, „díky“ které se omezil osobní kontakt občana s úřadem a elektronická komunikace vzrostla na významu.“

 

2.       Co jste od portálu očekával?

Nejen snaha o postupný rozvoj elektronických služeb a provázanosti IT systémů zaváděných v rámci správy města, byla jistou motivací k vytvoření takové služby, prostřednictvím které může občan – klient komunikovat s úřadem bez nutnosti jeho návštěvy. A právě onen čas, který by jinak klient musel strávit návštěvou úřadu, tak může ušetřit tím, že svoji záležitost vyřeší na dálku přes tento „klientský“ portál, a to prakticky kdykoliv a odkudkoliv. Významnost samotného portálu lze také shledávat v dostupnosti téměř všech potřebných formulářů na jednom místě, které jsou v rámci jednotlivých agend využívány. Tato přehlednost a dostupnost pak zajisté může přispět ke komfortnější orientaci v dané oblasti, kdy si občan může spravovat své záležitosti přes svůj uživatelský účet, stejně jako je tomu např. u internetového bankovnictví.“

 

3.      Splnil portál vaše očekávání?

„Již samotné zavedení portálu do portfolia nabízených služeb považuji za další krok postupné modernizace správy u našeho úřadu. Nutno podotknout, že tento počin jde ruku v ruce se záměrem obecné digitalizace veřejné správy jako takové. Tedy již samotnou možnost nabídnout občanovi takový nástroj, který zjednoduší a urychlí proces vyřízení jeho záležitosti, považuji za významnou. Otázka faktického využití je pak závislá na individuální potřebě každého z nás, což se může projevit až v delším časovém horizontu.“

 

4.      Jak vidíte zájem občanů o portál?

„Tato otázka velmi úzce souvisí s tou předchozí, když využití tohoto elektronického nástroje je založeno na aktuálních potřebách samotného klienta, jeho technických možnostech a jeho dostupnosti. Je třeba si uvědomit, že každá nová věc si vyžaduje svůj čas, a ne každý je hned pro novou změnu. Současně jistým parametrem bude i načasování, kdy např. využití poplatkového systému v rámci správy portálu může doznat nárůstu s přicházejícím novým rokem, s kterým je spjata poplatková povinnost za „odpad“. Pokud bych se měl v tuto chvíli vyjádřit čísly, tak dle systémové statistiky bylo za období provozu portálu, tj. od měsíce května 2022, zaznamenáno celkem 123 přihlášení a 27 registrovaných uživatelů, ať již formou „Identity občana“, tzv. e-Identity či prostřednictvím osobní registrace.“

 

5.      Chystáte v nejbližší době rozšíření portálu?

„Aktuálně považuji zavedení „Portálu občana“ za novou věc, kterou je nejdříve potřeba dostat do povědomí lidí. Byť jistá osvěta formou článků navázala na spuštění této nové elektronické služby, je třeba v tomto i nadále pokračovat. Nadto je třeba podotknout, že struktura a obsahovost portálu byla od začátku jeho tvorby cílena na úplnost a praktickou potřebnost, a to jak ze strany samotného klienta, tak našeho úřadu. Proto úvaha nad novými prvky, které je možné technicky do portálu včlenit, je závislá na poptávce veřejnosti a systémových potřebách úřadu, což ukáže až samotný čas.“

 

6.      Jak se s portálem pracuje občanům‘? Máte nějakou zpětnou vazbu?

„Jak již bylo zmíněno, jistým měřítkem současného zájmu o portál mohou být zaznamenaná data co do počtu přihlášených a fakticky registrovaných uživatelů. V tomto směru jsme ani nezaznamenali přímé reakce, ať již pozitivní či negativní, od uživatelů či zájemců o tento moderní nástroj, což můžeme pokládat i za jistou indicii o tom, že portál funguje, jak má. Nutno dodat, že součástí portálu je taktéž podrobný uživatelský manuál, kde občan prakticky najde vše k obsluze a možnému využití této novodobé digitální služby. Tuto občan pak najde na webových stránkách města www.morberoun.cz.“

 


Fotky:


Autor:

Ing. Tomáš Appl

Produkt specialista, projekt manažer

Specialista, který Vám pomůže s efektivním zvládnutím GORDIC GINIS platformy v oblasti ekonomiky, mezd, personalistiky a řízení organizace.