Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

GINIS Express – co je nového v sestavách UCR, XSD schémata od 1. 4. 2021

31.03.2021


Dobrý den,

rádi bychom Vás informovali o nových sestavách pro modul UCR – účetnictví a rozpočet řady GINIS Express.
Prvně zmíníme, že koncem března byl ze strany MF ČR vydán nový balíček č. 46 – aktualizace XSD schémat pro státní pokladnu. Tyto změny platí od 1. 4. 2021 pro výkazy za 03/2021.
Pro správné zpracování výkazů do státní pokladny je tedy u Vás nutné provést rychlou aktualizaci modulů WUCR, WPED a výkazů modulu UCR. Zákazníci, kteří využívají hostování ekonomických modulů v našem cloud centru INTOCLOUD - MS Azure již tyto moduly a výkazy mají. Pokud chcete také využívat výhod cloudové aplikace a přistupovat ke svým datům odkudkoliv, rádi Vám zašleme nabídku na požádání.
 
Další novinky ve výkazech a sestavách:
Úprava výkazu G020 a Závěrečného účtu dle rozpočtové skladby roku 2021.
Kde výkaz naleznete: Robory\Generátor\Výkazy\UCRGB350 – Grafické výkazy – GRR
 
Účetní deníky grafické XCRDU002 a XCRDU004 mají nový formát 024 pro zobrazení dokladů bez uvedení datumu pořízení/opravy a osoby, která pořízení/opravu provedla.
Kde deník naleznete: Účetnictví\Tisk\Deníky\UCRDU040 – Účetní deníky grafické
Návrh rozpočtového opatření – rozšíření o možnost tisku s popisem změny, místo textu OdPa Pol z účtového rozvrhu.
Kde sestavu naleznete: Rozpočet\Návrh rozpočtového opatření 2021\ tlačítko Tisk
Tisk schváleného rozpočtu pro zveřejnění.
Kde sestavu naleznete: Rozpočet\Tisk\Generátor\Výkazy\UCRGB021 – Schválený rozpočet pro aktuální rok
DPH
V přiznání k DPH (XCRGUDRX) a v XML dávce přiznání k DPH (UCRGUDRZ, UCRGUDRT)  byl zrušen dotaz na zadání vypořádacího koeficientu ve 12 měsíci. Zadání úpravy odpočtu daně pro řádek 60 se neřídí aktuálním účetním obdobím (12 měsíc), ale v masce zvoleným intervalem výběru dat pro zpracování přiznání k DPH za 12 měsíc.
 
U XML dávky přiznání k DPH (UCRGUDRZ, UCRGUDRT) se nově zobrazí dotaz pro nastavení intervalu daňového období pro následující rok při generování za 12 měsíc nebo IV. čtvrtletí. 0-nemění se zdaňovací období, 1-Q mění se na čtvrtletního plátce, 2-M mění se na měsíčního plátce.
Díky této úpravě může být použit XML výstup přiznání DPH (UCRGUDRZ) organizací i pro poslední daňové období, která nepoužívá koeficient pro výpočet odpočtu DPH. Organizace nemusí použít volbu UCRGUROZ, protože XML dávka z obou voleb bude shodná.
 
Úprava daňové doloženosti XCRGUDRD i její kontroly XCRGUDRL - rozšíření sloupce „Prvotní číslo dokladu" tak, aby se text nedělil do 2 řádků.
 
Úprava daňové doloženosti kontrolního hlášení XCRGUDRG – všechny části rozšířeny o sloupec „DUD“ pro kontrolu vykazovaného období.
 
Kontroly kontrolního hlášení XCRGUDRJ a XCRGUDDJ byly doplněny v 3. kontrole pro část A.2 a A.3 o upozornění na chybné použití VAT ID od Velké Británie v roce 2021.
 
PAP
Změna partnerů PartnerZeme (rozšíření výpisu na 5 míst a změna výčtu).
Odstranění výpisu e-tržiště z identifikátorů veřejných zakázek.

Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.