Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

GINIS Express UCR – tvorba střednědobého výhledu rozpočtu

31.12.2023


Co je to střednědobý výhled rozpočtu?

Střednědobý výhled rozpočtu sestavují obce a města na základě §3 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Výhled se sestavuje na 2-5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství města, kdy podkladem k jeho sestavení jsou uzavřené smluvní vztahy a další závazky, zejména v souvislosti s pořízením dlouhodobého majetku, případně rozsáhlými opravami majetku plánovanými na dobu zachycenou ve střednědobém výhledu rozpočtu, dále se zde zahrnují výdaje souvisejícími s financováním města (půjčky a úvěry). Při vytváření se snažíme do následujících roků promítnout předpokládaný vývoj růstu HDP, inflaci, změny v daňových zákonech, změny v potřebách organizace a další případné faktory.

Pusťme se tedy do toho.

Pro tvorbu střednědobého výhledu rozpočtu je nutné mít pořízen návrh rozpočtu na další rok, pokud ho již máme, zvolíme nyní textové menu Rozpočet\ Střednědobý výhled rozpočtu. V nově otevřeném okně začínáme vpravo volbou Správa. Zde si můžeme zvolit Převod návrhu z minulého roku, pokud jsme ho vytvářeli, nebo Nový návrh prázdný nebo Šablona. Pro jednoduchost doporučujeme zvolit Šablona. Tím se nám uprostřed načtou Příjmy, výdaje, financování a dlouhodobé pohledávky a závazky. Než budeme pokračovat, musíme si nastavit pomocí nastavení sloupců, na kolik let střednědobý výhled budeme vytvářet. Pro zadávání částek dalších let je doporučeno využít balancování. Stačí si označit např. všechny řádky příjmů, kliknou na balancování, v horní části zvolit předplnění z návrhu rozpočtu, zvolit, zda se částka snižuje nebo zvyšuje, zda o procenta nebo konkrétní částku, pak na potvrzení OK a máme vyplněno. Náš rozpočtový výhled průběžně ukládáme a po vyplnění provedeme jeho tisk.
 
Pokud se chcete o vytváření střednědobého výhledu rozpočtu dozvědět více, využijte metodický portál GORDIC a zde zhlédněte krátké výukové video.
 

Fotky:


Autor:

Jiří Ferbínek

Účetnictví

Odborník na ekonomická témata (Účetnictví, Pomocný analytický přehled, Evidence majetku - GINIS), kterým se věnuje již více než 12 let. Má bohaté zkušenosti s malými i velkými organizacemi.