Aktuality

Úvodní stranaAktuality

ASI informační technologie s.r.o. - Mohelnice

Naše webové aplikace právě procházejí penetračními testy

06.12.2023


V digitálním věku, kdy firmy a organizace spoléhají na internet a digitální technologie, je kybernetická bezpečnost klíčovým prvkem pro udržení důvěryhodnosti a integritu dat. V tomto kontextu se penetrační testy stávají nepostradatelným nástrojem pro odhalování a odstraňování potenciálních bezpečnostních hrozeb a slabých míst v informačních systémech.

 O penetrační test jsme požádali organizaci redteam.cz. Jedná se o spolek etických hackerů.

Co jsou penetrační testy?

Penetrační testy, často nazývané jako etický hacking, jsou systematické testování informačních systémů s cílem identifikovat a explozivně předvídat možné slabiny a bezpečnostní nedostatky. Tyto testy jsou prováděny etickými hackery nebo bezpečnostními odborníky, kteří imitují postupy skutečných útočníků s cílem získat přístup k citlivým informacím.

Cíle penetračních testů:

 1. Identifikace slabin: Penetrační testy mají za úkol odhalit slabiny v různých vrstvách informačních systémů, včetně softwaru, hardwaru, sítí a lidské interakce.

 2. Ochrana citlivých dat: Zajištění bezpečnosti citlivých informací je klíčovým cílem. Penetrační testy identifikují, zda jsou ochranná opatření dostatečná na ochranu důležitých dat.

 3. Simulace reálných útoků: Testování v podobě simulovaných útoků poskytuje organizacím vhled do toho, jak by byly postiženy v případě skutečného kybernetického útoku.

 4. Ověření bezpečnostních mechanismů: Penetrační testy také zkoumají účinnost různých bezpečnostních opatření a identifikují případné nedostatky, které by mohly být vylepšeny.

Fáze penetračního testování:

 1. Plánování a Informace:

  • Definování cílů a rozsahu testu.
  • Shromažďování informací o cílovém prostředí.
 2. Analýza:

  • Identifikace potenciálních bezpečnostních slabostí.
  • Hodnocení zranitelností a možných důsledků.
 3. Exploitace (série příkazů, zneužívající chyby nebo zranitelnosti software nebo hardware pro vlastní prospěch):

  • Simulace útoků na identifikované slabiny.
  • Testování úrovně odolnosti systému.
 4. Získání přístupu:

  • Potvrzení úspěchu útoku a získání přístupu do systému.
 5. Analýza dat:

  • Zhodnocení získaných dat a případných důsledků úspěšného útoku.
 6. Reportování:

  • Sestavení zprávy s výsledky testu a doporučeními na zlepšení bezpečnosti.

Výzvy a budoucnost penetračních testů:

S rychlým vývojem technologií a kybernetických hrozeb se penetrační testy neustále vyvíjejí. Automatizace, umělá inteligence a strojové učení jsou integrovány do procesů testování, aby bylo možné lépe odhalovat sofistikované hrozby. Zároveň se kladou stále vyšší nároky na etický kodex a zodpovědnost při provádění těchto testů, aby nedocházelo k neúmyslným narušením bezpečnosti.

Penetrační testy zůstávají klíčovým nástrojem pro udržení kybernetické bezpečnosti a předcházení možným útokům. Jejich pravidelné provádění je nezbytné pro organizace, které si váží své digitální integrity a důvěryhodnosti.


Zdroj: https://chat.openai.com/


Fotky:


Autor:

František Marada

LAMP Stack Web Developer

Microsoft Azure Developer